‘Leeg en bevrijd’ in nieuwe uitgave verschenen

Afgelopen week is ‘Leeg en bevrijd’ van Hein Thijssen dan eindelijk in een nieuwe uitgave verschenen bij Uitgeverij Juwelenschip. Het boek was al jaren niet meer verkrijgbaar. Na de publicatie van ‘Onze oorspronkelijke staat’ in 2019, de heruitgave van Hein’s tweede boek ‘de andere god’, was nu zijn eerste en bekendste boek aan de beurt voor een make-over. Lees verder “‘Leeg en bevrijd’ in nieuwe uitgave verschenen”

‘Ontbijt met non-dualiteit’ van Paul van der Sterren

Wederom een boekbespreking. Dat is niet gepland, maar dient zich de laatste tijd steeds aan. Dit keer het nieuwste boek van Paul van der Sterren, dat als subtitel draagt ’64 licht onverteerbare brokken’. Paul was vroeger schaakgrootmeester en werd in 2012 ook bekend met zijn eerste boek over nondualiteit ‘Verlichting in een lege verpakking’. Daarin noemde hij ook Hein Thijssen als een inspiratiebron. Over ‘Leeg en bevrijd’ schreef hij mij in een correspondentie: ‘Ik vond het boek geweldig, heb het wel vijf keer gelezen…..Mijn schaakautobiografie ‘Zwart op wit’ heb ik de ondertitel ‘Verslag van een schakersleven’ meegegeven. Dat was een bescheiden, maar rechtstreekse verwijzing naar Hein’s eerste boek (‘Leeg en bevrijd. Verslag van een mensenleven’,WB), waar ik zo van onder de indruk was’. Lees verder “‘Ontbijt met non-dualiteit’ van Paul van der Sterren”

Van Zen naar de Cursus. Een boekbespreking van ‘Er moet een betere manier zijn!’ van Fokke Slootstra

In mijn vorige blog besprak ik Fokke’s boek ‘Breng je leven op orde’. Vorige maand verscheen zijn nieuwste boek ‘Er moet een betere manier zijn!’ met de ondertitel ‘Een reis naar wonderbare vrede’. In dit boek beschrijft Fokke zijn innerlijke reis (en uiterlijke weg) van meer dan dertig jaar naar het geheim van het leven en naar het antwoord op de essentiële levensvragen. Daarvoor volgde hij vele spirituele stromingen en moest hij er, soms met pijn in zijn hart, evenzovele ook weer loslaten. Lees verder “Van Zen naar de Cursus. Een boekbespreking van ‘Er moet een betere manier zijn!’ van Fokke Slootstra”

Boekbespreking Fokke Slootstra, ‘Breng je leven op orde’.

In mijn vorige blog en boekbespreking van Hein’s heruitgave ‘Onze oorspronkelijke staat’ heb ik de naam van Fokke Slootstra genoemd. Hij is een van de weinigen die zowel goed thuis is in nondualiteit (hij heeft ook verschillende artikels geschreven voor het tijdschrift InZicht), als in psychotherapie. Daarmee bestrijkt hij – net als Hein Thijssen en Jan Geurtz –  het gebied tussen psychologie/pedagogie/psychotherapie enerzijds en ware, authentieke spiritualiteit anderzijds. Fokke heeft een ‘Tools for life’ therapie ontwikkeld, die in grote lijnen verwantschap vertoont met de Primal Therapy van Arthur Janov, die Hein Thijssen op zichzelf toepaste. Reden waarom Fokke na het verschijnen van Hein’s eerste boek ‘Leeg en bevrijd’ met hem correspondeerde. Lees verder “Boekbespreking Fokke Slootstra, ‘Breng je leven op orde’.”

Boekbespreking ‘Onze oorspronkelijke staat’ van Hein Thijssen

            Onlangs verscheen ‘Onze oorspronkelijke staat, terugkeer naar natuurlijke religie’ van Hein Thijssen, een heruitgave van zijn tweede boek ‘De andere god’ uit 2005 dat al lange tijd niet meer verkrijgbaar was. Ik had dit in een vorige blog (zie 20 mei 2019) al aangekondigd. Volgend jaar verschijnt Hein’s eerste en bekendste boek ‘Leeg en bevrijd’ in een heruitgave en onder dezelfde titel. Lees verder “Boekbespreking ‘Onze oorspronkelijke staat’ van Hein Thijssen”

Boekbespreking ‘Er is meer in ons’ van Wim Davidse.

In april van dit jaar verscheen van de hand van Wim Davidse het boek ‘Er is meer in ons. Leren van de mystici’ (Berne Media). Ik werd door de schrijver hierop geattendeerd nadat hij de site leegenbevrijd.nl ontdekt had. Relevant voor ons is dat hij Hein Thijssen daarin bespreekt als een van de vijf moderne mystici die hem geïnspireerd hebben in zijn eigen ontwikkelingsweg. Lees verder “Boekbespreking ‘Er is meer in ons’ van Wim Davidse.”

Artikel over Hein Thijssen in het laatste nummer van tijdschrift InZicht

In het november nummer van het tijdschrift InZicht (4-2018), magazine voor Non-dualiteit en Zelfonderzoek, is een artikel van mijn hand verschenen over Hein Thijssen, getiteld ‘Terugblik op Hein Thijssen (1922-2008)’. Dit naar aanleiding van het feit dat het dit jaar tien jaar geleden is dat Hein overleed (27 september 2008). Tijd dus voor een terugblik, en voor sommigen misschien een hernieuwde kennismaking.

Lees verder “Artikel over Hein Thijssen in het laatste nummer van tijdschrift InZicht”

Verslag van een bevrijdingsproces van een lezer

Deze zomer werd ik per email benaderd door een vrouw, die verder anoniem wenst te blijven. Zij stuurde mij een samenvatting toe van een bevrijdingsproces dat zij de afgelopen acht jaar doorlopen heeft. Een proces dat parallellen vertoont met het proces dat Hein Thijssen en anderen doorliepen, zeker gelet op de ‘staat van zijn’ erna.

Zij kwam deze site op het spoor nadat ze op Google de zoekterm ‘Jed McKenna’ had ingevoerd, een schrijver aan wie zij veel gehad heeft en die ik in mijn laatste blog ‘Wat is Nondualiteit?(2)’ van juli 2018 genoemd heb. Aangezien zij een platform zocht om haar woorden te uiten en mij daarvoor benaderde, plaats ik haar verslag hier. Lees verder “Verslag van een bevrijdingsproces van een lezer”

Wat is Nondualiteit? (2)

Deze site heeft als subtitel ‘Een blog over Hein Thijssen en Nondualiteit’. Tot nu toe heb ik voornamelijk blogs geschreven over Hein Thijssen en heb ik zijn gedachtegoed verder uitgediept. Bij het opstarten van deze site heb ik destijds een bijdrage geschreven, ‘Wat is Nondualiteit?’ (zie blog van 11 september 2017), om de beginnende lezer daarin een eerste wegwijzer te bieden. In deze bijdrage wil ik een vervolg en aanvulling op dat eerste artikel geven. Lees verder “Wat is Nondualiteit? (2)”

De mooiste uitspraken van Hein Thijssen

Bij het (her)lezen van Hein’s boeken kwam ik regelmatig mooie en treffende uitspraken van hem tegen. Zij die hem persoonlijk gekend hebben zullen zijn droge humor herkennen in sommige van zijn uitspraken. Bij het schrijven van zijn boeken in zijn laatste levensjaren kon hem enig literair talent en gevoel voor beeldtaal ook niet ontzegd worden.

In deze bijdrage heb ik Hein’s mooiste uitspraken en zinnen uit zijn eerste drie boeken gelicht. Ze kunnen tevens prima fungeren als pointers of reminders naar zijn werk. Met name uit zijn derde boek, ‘Atheïst, maar niet goddeloos’(2006) heb ik veel treffende en gevleugelde uitspraken kunnen halen; het kan de lezer die niet vertrouwd is met dat boek een indruk van de inhoud geven. Veel leesplezier! Lees verder “De mooiste uitspraken van Hein Thijssen”

Twee ongepubliceerde geschriften van Hein Thijssen

Thuiskomst’ is een kort essay van Hein (5 pagina’s) dat hij waarschijnlijk in de zomer van 2005 geschreven heeft. Een verhaal voor pelgrims op weg naar huis. Het verhaal dat de pelgrim zijn leven lang geen dag weg is geweest van huis. Hij heeft thuis liggen dromen dat hij ver weg was, maar hij was het niet. In dit mooie essay bespreekt Hein o.a. vier misverstanden over thuiskomen.

Met een glimlach’ is een kort geschrift van 6 pagina’s dat Hein schreef in de zomer van 2008, enkele maanden voor zijn dood en na het verschijnen van zijn laatste boek ‘Vanuit de diepte’(2008).  Lees verder “Twee ongepubliceerde geschriften van Hein Thijssen”

Over Dharma en deugdzaamheid

            Hein Thijssen heeft ons m.i. twee belangrijke observaties en inzichten nagelaten. Zijn eerste essentiële inzicht heb ik in een vorige blog besproken (zie ‘De Tao van Hein’): zijn vaststelling dat pijnlijke gevoelens en emotionele blokkades vanzelf verdwijnen, mits ze toegelaten en doorleefd worden. Hij haalde zijn inspiratie hiervoor uit enkele rake observaties uit de Tao Teh King van Lao Tze: alles heeft een natuurlijk verloop, een begin en einde. Ook onaangename en pijnlijke processen sterven uit, mits ze niet onderdrukt worden. Dat is de Tao van elk verschijnsel, elk proces, ook het onnatuurlijke (zie ‘Leeg en bevrijd’, p. 121). Dit is een inzicht dat je in het onderricht en in de Advaita geschriften veelvuldig tegenkomt.

            Over Hein’s tweede essentiële inzicht gaat deze bijdrage. Lees verder “Over Dharma en deugdzaamheid”

Lessen Culturele Antropologie van Hein uit 1977

In mijn eerste bijdrage ‘Herinneringen aan Hein’ heb ik geschetst dat Hein Thijssen na zijn definitieve terugkeer uit Canada (in 1973) twaalf jaar werkzaam was als docent maatschappijleer, psychologie en gedragswetenschappen. Dat was aan de Bibliotheek- en Documentatie Academie (BDA) in Sittard.

Ook schetste ik dat ik, in de tijd dat ik regelmatig bij Hein op bezoek kwam  (eind jaren zeventig), een relatie kreeg met Tessa, die ik nog van de middelbare school kende. En het toeval wilde dat Tessa na haar eindexamen haar opleiding tot bibliotheekassistente ging volgen aan de BDA in Sittard en daar lessen kreeg van Hein!

Van Tessa heb ik destijds haar aantekeningen van de lessen Culturele Antropologie van Hein mogen overschrijven, gemaakt in 1977. Ik heb die aantekeningen altijd bewaard en maak ze nu openbaar. Natuurlijk als curiositeit en aandenken, maar ook als boeiende voorbode voor het proces dat toen al sluimerde bij Hein, en dat zo’n twintig jaar later mede zou bijdragen tot zijn ontwaken. Lees verder “Lessen Culturele Antropologie van Hein uit 1977”

© 2024 Leeg en Bevrijd