Boekbespreking Fokke Slootstra, ‘Breng je leven op orde’.

In mijn vorige blog en boekbespreking van Hein’s heruitgave ‘Onze oorspronkelijke staat’ heb ik de naam van Fokke Slootstra genoemd. Hij is een van de weinigen die zowel goed thuis is in nondualiteit (hij heeft ook verschillende artikels geschreven voor het tijdschrift InZicht), als in psychotherapie. Daarmee bestrijkt hij – net als Hein Thijssen en Jan Geurtz –  het gebied tussen psychologie/pedagogie/psychotherapie enerzijds en ware, authentieke spiritualiteit anderzijds. Fokke heeft een ‘Tools for life’ therapie ontwikkeld, die in grote lijnen verwantschap vertoont met de Primal Therapy van Arthur Janov, die Hein Thijssen op zichzelf toepaste. Reden waarom Fokke na het verschijnen van Hein’s eerste boek ‘Leeg en bevrijd’ met hem correspondeerde. Lees verder “Boekbespreking Fokke Slootstra, ‘Breng je leven op orde’.”

© 2024 Leeg en Bevrijd