Home

‘Hein blijft voor mij onvergetelijk’.
‘In de eerste weken na lezing van zijn eerste boek hoefde ik dat boek alleen maar aan vrienden te beschrijven of ik voelde hoe een stroom over mijn ruggengraat liep. Ik was compleet van mijn stuk gebracht’.

     Bart Hommersen, uitgever en hoofdredacteur van het tijdschrift Vruchtbare Aarde. (www.vruchtbareaarde.nl)

‘Ik vond het boek geweldig, heb het wel vijf keer gelezen…..Mijn schaakautobiografie ‘Zwart op wit’ heb ik de ondertitel ‘Verslag van een schakersleven’ meegegeven. Dat was een bescheiden, maar rechtstreekse verwijzing naar Hein’s eerste boek, waar ik zo van onder de indruk was’.

     Paul van der Sterren, schaakgrootmeester en auteur van o.a. ‘Verlichting in een lege verpakking’. (www.paulvandersterren.nl)

‘Hein Thijssen, een parel in de Nederlandse nonduale traditie’.

     Hans Tibben, coach, trainer, loopbaanadviseur en fotograaf. (www.hanstibben.nl en www.dharmacoach.nl)

En: https://boeddhistischdagblad.nl/achtergronden/boekbespreking/93041-hein-thijssen-leeg-en-bevrijd-nu-ook-als-site/

 

                                                  ‘Het refrein is Hein’

Welkom op de site Leeg en Bevrijd. Deze site is opgedragen en gewijd aan Hein Thijssen (1922-2008), een oud-pastor, die op latere leeftijd kerk en Christendom vaarwel zei en op zijn zoektocht een pijnlijk innerlijk ontwakingsproces aanging. Het resultaat van dit proces was een geheelde mens, leeg van alle cerebrale ballast en volkomen bevrijd. Hierover schreef hij op tachtigjarige leeftijd het boek ‘Leeg en bevrijd, verslag van een mensenleven’ (2003).

Deze site is opgezet met als doel het verzamelen en bundelen van het gedachtegoed van Hein Thijssen en om dat te behoeden voor vergetelheid. Én om zijn inzichten en bevindingen meer bekendheid te geven en beschikbaar te stellen voor geïnteresseerden. Daartoe zijn onder de menuknop Boeken de boeken vermeld die Hein na zijn ontwaken op hoge leeftijd schreef. Onder de knop Artikels zijn verwijzingen naar de interviews te vinden die Hein gegeven heeft.

Ik wil als initiatiefnemer en vormgever van deze site graag de fakkel van Hein doorgeven. Hij kwam op hoge leeftijd naar buiten met zijn ontwaken en zijn inzichten. De laatste zes jaar van zijn leven begon hij hierover te schrijven (in totaal zeven boeken) en interviews te geven. Hoewel hij zelf besefte dat de koek nagenoeg op was (zijn eigen woorden) – en daarmee vrede had – had hij wellicht nog meer mensen kunnen inspireren. Hij was zo’n innemende, warme persoonlijkheid, met een indringende, verlossende en universele ‘boodschap’, dat ik zijn gedachtegoed graag doorgeef. En laten we zijn heerlijke, droge humor niet vergeten; ‘Wat ik schrijf is geen boodschap voor anderen, want ik geloof niet in boodschappen, behalve die ik moet doen in de supermarkt’ (‘Leeg en bevrijd’, blz. 12). En deze: ‘Het leven is een schijtende merel. Die vliegt en poept moeiteloos en zonder na te denken’ (Artikel in Boeddhistisch Dagblad, 6 april 2015).

Dat gedachtegoed bestrijkt het gebied tussen psychologie/pedagogiek én ware, authentieke spiritualiteit (niet te verwarren met religie of new-age spiritualiteit). Dat heeft hij gemeen met bijvoorbeeld Jan Geurtz. Beiden stellen de natuurlijke staat van de mens centraal en beiden wijzen op de misvattingen en onjuiste aannames die dat versluieren; beiden besteden ook veel aandacht aan zelfafwijzing ten gevolge van pijnlijke en verdrongen ervaringen tijdens de kindertijd, die het ervaren van die natuurlijke staat geblokkeerd hebben. Waar Jan Geurtz ware spiritualiteit benadert vanuit de Tibetaanse Dzogchen-traditie, is dit bij Hein doordrongen van ‘natuurlijkheid’ (overeenkomstig de Tao). Beiden kunnen geplaatst worden tegen de achtergrond van Nondualiteit en Advaita (zie hiervoor mijn bijdrage ‘Wat is Nondualiteit?’). Hein zelf schreef in een van zijn latere boeken een soort liefdesverklaring aan de Advaita, die hij pas na zijn bevrijding waarlijk had leren kennen.

Mijn betrokkenheid en initiatief voor deze site komt voort uit het feit dat ik Hein Thijssen vroeger persoonlijk gekend heb, als kind en als jeugdige (zie daarvoor mijn bijdrage ‘Herinneringen aan Hein’) én mijn sterke affiniteit met Nondualiteit, tegen welke achtergrond ik Hein’s proces en inzichten de laatste jaren als belangrijke puzzelstukjes en bijdragen ben gaan zien (zie mijn bijdrage ‘Wat is Nondualiteit?’).

Ervaringen van mensen die Hein persoonlijk hebben gekend zijn zeer welkom, evenals bijdragen van hen die zijn gedachtegoed kennen en dit in het grotere geheel van Nondualiteit kunnen plaatsen. Ook mensen die een soortgelijk proces als Hein hebben doorgemaakt worden van harte uitgenodigd om een bijdrage te schrijven. In alle gevallen moet er sprake zijn van een direct, zichtbaar verband met Hein Thijssen of zijn gedachtegoed. ‘Het refrein is Hein!’ (titel van een boek van Bert Keizer, verpleeghuisarts en Trouw columnist).

De illustratie op de welkomstpagina is van de hand van Dolinda Toepoel en is de omslagillustratie van Hein’s eerste boek ‘Leeg en bevrijd’, waarnaar deze site vernoemd is.

Met dank aan Piet Kuiters van Micrantha Webdevelopment.

Win Bück

© 2024 Leeg en Bevrijd